Ajans ve Danışmanlık Hizmetleri

Ajans-ve-Danışmanlık

Berkar Group, iletişimin her geçen gün geliştiği ve hızlandığı bir dünyada, markalar için iletişim danışmanlığı yapılarak yeni ve çözüme giden stratejiler oluşturmanın gerekliliğine inanıyor ve bunun yanında verdiği diğer hizmetlerde de yenilikçi fikirleriyle çalıştığı markalara değer katıyor.

  • Biz ve çözüm ortaklarımız ile beraber;
  • Reklamdan fotoğraf çekimine
  • Video ve müzikten görsel tasarıma kadar
  • Markaların tüm iletişim çözümlerini
  • Tek bir çatı altında sunuyoruz

MARKA & PATENT HİZMETLERİ

Marka başvurularınızın önemi

Tescil edilmemiş bir marka hukuken size ait değildir.

Hukuki koruma marka tescili ile başlar.

Tescil ettirmeden markanızı kullanmanız, hak kaybına sebebiyet verebilir.

Tescille, markanızı devredebilir, lisans verebilirsiniz.


AR-GE DANIŞMANLIĞI

Ar-Ge danışmanlığı kapsamında; işletmelerin özgün ürün ve hizmet geliştirmelerine zemin hazırlanmaktadır. Bununla birlikte süreç boyunca atılacak her adımın titizlikle analizi ve takibi yapılarak uygun destek şeklinin tespiti yapılmakta ve destek alınana dek projenin tüm aşamalarında sağlıklı adımlar atılması sağlanmaktadır.

Yapılan bu çalışmalar sonucunda; Ar-Ge danışmanlığı hizmeti alan firmalar tüm prosedürleri sıkıntısız bir şekilde aşarak, desteklerden maksimum düzeyde faydalanabilmektedir.


KALKINMA AJANSI PROJE DANIŞMANLIĞI

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan KOBİ destek programları arasında en kapsamlı destekleri veren  Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınma odaklı çalışan en önemli kurumlar arasında yer almaktadır.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) bünyesinde, Türkiye’de bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bütün bölgelerde sosyo-ekonomik kalkınma girişimlerini başlatmak ve desteklemek, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltarak bölgelerin ulusal kalkınma ve rekabet gücüne katkılarını artırmak amacıyla kurulan Kalkınma Ajanslarının sayısı bugün 26’yı bulmuştur.


YATIRIM DANIŞMANLIĞI

Yatırım danışmanı olarak firmalara en uygun zaman ve zeminde sağlıklı yatırım yapmalarını sağlamak ve bu yatırımlarını minimum maliyet ile yapmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz.

Yatırım Teşvik Belgesi yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan, ülke ekonomisi için yararlı olduğu tespit edilen yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.Teşvik Belgesi alınması Devlet tarafından, yatırımcıya kredi verileceği yada nakit verileceği anlamına gelmez. Ancak yatırımcının kasasından büyük miktarlarda nakit para çıkmasını önleyen tedbirlerden oluşur.


 

İlgili Birim:

Ajans ve Danışmanlık

İşveren:

Berkar Ajans ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

İşveren Website:

Yayın Tarihi:

13 Nisan 2016