İnsan Kaynakları

İnsanın en önemli kaynak olduğuna inanan Berkar Group’un insan kaynakları politikası aşağıdaki ilkelere göre şekillenmektedir:

  • Çalışanların Berkar Group’a ve grubun değerlerine olan bağlılığını ve  bu bağlılığın devamlılığını sağlamak.
  • Çalışanlar arası ekip çalışması ve iletişimi en yüksek düzeyde tutabilmek.
  • Kurumsallaşma ve kalitedeki ilerleme ile paralel olarak, çalışanlar arası samimiyet ve aile ortamının devamlılığını sağlayabilmek.
  • Kişisel gelişime önem vermek ve çalışanlarını bu konuda teşvik etmek.
  • Çalışanların performanslarını objektif şekilde değerlendirebilmek. Performans durumuna göre yapılan aksiyonlarla çalışanın performansının yüksek düzeyde kalmasını veya istenen düzeye çıkmasını sağlamak.
  • Dış müşterilerimiz kadar önemli olan çalışanlarımızın, yani iç müşterilerimizin de güven ve memnuniyetini sürekli kılarak, verimliliklerini artırmak.

İŞ BAŞVURU FORMU

 

Browse...

Maksimum boyut 10 MB geçmemelidir.

Please wait...